Новий Податковий кодекс України. Проект. Офіційний текст

Розділ I. Загальні положення

Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у процесі встановлення, зміни та скасування податків та зборів в Україні, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів і повноваження їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Перший розділ Податкового кодексу України складається з 41 статті, в яких визначені сфера дії Податкового кодексу, основні засади податкового законодавства, акти пожаткового законодавства, види податків та зборів, повноваження органів самоврядування, ряд термінів, платники податку та їх права і обов’язки, об’єкт  та база оподаткування, ставка податку та її види, внесення змін до Податкового кодексу.

Розділ II. Адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів)

Другий розділ нового Податкового кодексу складається з 12 розділів та 103 статей.

Новий Податковий кодекс визначає загальні положення такі як визначення термінів, контролюючі органи, листування з платниками податків та інші.

Новий Податковий кодекс містить глави про податкову звітність, про роз’яснення та тлумачення податкового законодавства, визначення суми грошових зобов’язань платника податків, порядок їх сплати та окарження рішень контролюючих органів, про податковий контроль, про облік платників податків, про інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної податкової служби, про перевірки, про погашення податкового боргу, про застосування міжнародних договорів, про відповідальність та пеню.

Розділ III. Податок на прибуток підприємств

Новий Податковий кодекс України містить розділ «Податок на прибуток підприємств», який складається з 14 статей.

Новий податковий кодекс в розділі про податок на прибуток підприємств визначає основні терміни, перелік платників податків, перелік об’єктів оподаткування, ставки податку, порядок обчислення податку, доходи, витрати, порядок нарахування амортизації, оподаткування операцій особливого виду, особливості оподаткування окремих платників податку, безнадійну та сумнівну заборгованість, оподаткування нерезидентів та спеціальні правила.

Розділ IV. Податок на доходи фізичних осіб

Новий Податковий кодекс містить розділ про податок на доходи фізичних осіб, який складається з 19 статей.

Податковий кодекс в цьому розділі визначає основні терміни, платників податку, об’єкт оподаткування, оподатковуваний дохід, податкову знижку, ставки податку, порядок нарахування, утримання та сплати податку до бюджету, податкові соціальні пільги, особливості оподаткування окремих видів доходів, осіб, відповідальних за утриимання та сплату податку до бюджету, порядок оподаткування операцій з продажу нерухомого та рухомого майна, оподаткування спадщини, порядок подання річної декларації про доходи.

Розділ V. Податок на додану вартість

Розділ VI. Акцизний податок

Розділ VII. Податок на транспортні засоби

 • Стаття 1. Визначення термінів
 • Стаття 2. Платники податку
 • Стаття 3. Об’єкти оподаткування податком
 • Стаття 4. База оподаткування податку
 • Стаття 5. Ставки податку
 • Стаття 6. Пільги щодо податку
 • Стаття 7. Податковий період
 • Стаття 8. Строк сплати податку
 • Стаття 9. Порядок обчислення і сплати податку

Розділ VIII. Екологічний податок

 • Стаття 1. Визначення термінів
 • Стаття 2. Платники податку
 • Стаття 3. Податкові агенти
 • Стаття 4. Об’єкт оподаткування
 • Стаття 5. Ставки податку за викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення
 • Стаття 6. Ставки податку за викиди в атмосферу забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення
 • Стаття 7. Ставки податку за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти
 • Стаття 8. Ставки податку за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах
 • Стаття 9. Ставки податку за утворення та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів понад установлений особливими умовами ліцензії строк
 • Стаття 10. Індексація ставок податку
 • Стаття 11. Порядок обчислення податку
 • Стаття 12. Порядок подання податкової звітності та сплати податку

Розділ IX. Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктоводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України

 • Стаття 1. Визначення термінів
 • Стаття 2. Платники рентної плати
 • Стаття 3. Об’єкт оподаткування
 • Стаття 4. База оподаткування
 • Стаття 5. Ставки оподаткування
 • Стаття 6. Порядок обчислення податкових зобов’язань та строк сплати

Розділ X. Рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні

 • Стаття 1. Визначення термінів
 • Стаття 2. Платники рентної плати
 • Стаття 3. Об’єкт оподаткування
 • Стаття 4. База оподаткування
 • Стаття 5. Ставки рентної плати
 • Стаття 6. Коригуючі коефіцієнти
 • Стаття 7. Порядок обчислення податкових зобов’язань та строк сплати

Розділ XI. Плата за користування надрами

 • Стаття 1. Плата за користування надрами
 • Стаття 2. Плата за користування надрами для видобування корисних копалин
 • Стаття 3. Плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин

Розділ XII. Місцеві податки і збори

 • Стаття 1. Визначення термінів
 • Стаття 2. Податок на нерухоме майно (нерухомість), відмінне від земельної ділянки.
 • Стаття 3. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності
 • Стаття 4. Податок за місця для паркування транспортних засобів
 • Стаття 5. Рекламний збір
 • Стаття 6. Туристичний збір

Розділ XIII. Плата за землю

 • Стаття 1. Визначення термінів
 • Стаття 2. Платники податку
 • Стаття 3. Об’єкти оподаткування податком
 • Стаття 4. База оподаткування податком
 • Стаття 5. Ставки податку за земельні ділянки сільськогосподарських угідь (незалежно від місцезнаходження)
 • Стаття 6. Ставки податку за земельні ділянки, надані на землях лісогосподарського призначення (незалежно від місцезнаходження)
 • Стаття 7. Ставка податку за земельні ділянки, розташовані в межах населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких проведено
 • Стаття 8. Ставки податку за земельні ділянки, розташовані в межах населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено
 • Стаття 9. Особливості встановлення ставок земельного податку
 • Стаття 10. Ставки податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких проведено
 • Стаття 11. Ставки податку за земельні ділянки несільськогосподарських угідь, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено
 • Стаття 12. Ставки податку за земельні ділянки, надані підприємствам промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено
 • Стаття 13. Ставка податку за земельні ділянки, передані у власність або надані в користування на землях природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено
 • Стаття 14. Ставки податку за земельні ділянки на землях водного фонду та лісогосподарського призначення, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено
 • Стаття 15. Пільги щодо податку для фізичних осіб
 • Стаття 16. Пільги щодо податку для юридичних осіб
 • Стаття 17. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню
 • Стаття 18. Особливості застосування пільгового оподаткування
 • Стаття 19. Податковий період
 • Стаття 20. Порядок обчислення податку
 • Стаття 21. Строк сплати податку та порядок його зарахування до бюджетів
 • Стаття 22. Орендна плата
 • Стаття 23. Індексація нормативної грошової оцінки земель
 • Стаття 24. Індексація ставок податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено

Розділ XIV. Спеціальні податкові режими

Розділ XV. Збір за користування радіочастотним ресурсом України

 • Стаття 1. Визначення термінів
 • Стаття 2. Платники збору
 • Стаття 3. Об’єкт оподаткування збором
 • Стаття 4. Ставки збору
 • Стаття 5. Індексація ставок збору
 • Стаття 6. Порядок обчислення і сплати збору

Розділ XVI. Збір за використання води водних об’єктів

 • Стаття 1. Визначення термінів
 • Стаття 2. Платники збору
 • Стаття 3. Об’єкт оподаткування збором
 • Стаття 4. Ставки збору
 • Стаття 5. Індексація ставок збору
 • Стаття 6. Порядок обчислення збору
 • Стаття 7. Порядок сплати збору

Розділ XVII. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів

 • Стаття 1. Визначення термінів
 • Стаття 2. Платники збору
 • Стаття 3. Об’єкт оподаткування збором
 • Стаття 4. Ставки збору
 • Стаття 5. Індексація ставок збору
 • Стаття 6. Порядок обчислення збору
 • Стаття 7. Порядок сплати збору

Розділ XVIII. Особливості оподаткування платників податків в умовах дії угоди про розподіл продукції

 • Стаття 1. Визначення термінів
 • Стаття 2. Порядок оподаткування інвестора під час виконання угоди про розподіл продукції
 • Стаття 3. Особливості сплати податку на прибуток
 • Стаття 4. Особливості сплати податку на додану вартість
 • Стаття 5. Особливості справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин
 • Стаття 6. Особливості здійснення контролю за виконанням угоди про розподіл продукції
 • Стаття 7. Гарантії у разі внесення змін до податкового законодавства

Розділ XІХ. Прикінцеві та перехідні положення

Цей Кодекс набирає чинності з 1 січня 2011 року

Текст Податкового кодексу взято з сайту http://gska2.rada.gov.ua

Добавить комментарий